تماس با محتشم کاشان

راه های ارتباط با قالیشویی محتشم کاشان

شمــال تـــهران

۲۲۷۷۳۱۸۵
۲۲۵۳۱۶۹۱
۲۲۳۱۲۰۸۵
۲۶۳۰۱۷۰۱

غـــرب تـــهران

۴۴۹۷۶۵۹۴
۴۴۹۷۶۴۸۹
۴۴۹۷۶۴۸۵
۴۴۹۷۶۴۷۶

شـــرق تـــهران

۷۷۳۲۱۷۰۹
۷۷۱۸۶۴۲۴
۷۶۲۴۰۳۲۶
۷۶۲۴۰۳۱۹

مــــرکز تـــهران

۸۸۵۶۰۴۵
۸۸۵۱۴۶۸۹
۳۳۹۷۳۱۸۹
۲۶۳۱۰۲۴۴

آیکون تماس با ما

شماره تماس پنج رقمی ویژه سراسر تهران

ارتباط با نزدیک ترین شعبه به شما برای ارائه خدمات

    تماس فوری

    سفارش آنلاین